test Drupal site working on Koality Theme Builder
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 
Josh Fabean 76ec3756d2 got more scafolding things working, now working on actual default theme 1 jaar geleden
.docksal first commit 1 jaar geleden
config/default first commit 1 jaar geleden
config_split first commit 1 jaar geleden
docroot got more scafolding things working, now working on actual default theme 1 jaar geleden
drush first commit 1 jaar geleden
private first commit 1 jaar geleden
scripts/composer first commit 1 jaar geleden
.editorconfig first commit 1 jaar geleden
.gitattributes first commit 1 jaar geleden
.gitignore first commit 1 jaar geleden
.gitlab-ci.yml first commit 1 jaar geleden
.travis.yml first commit 1 jaar geleden
Dockerfile first commit 1 jaar geleden
LICENSE first commit 1 jaar geleden
README.md first commit 1 jaar geleden
composer.json first commit 1 jaar geleden
composer.lock first commit 1 jaar geleden
load.environment.php first commit 1 jaar geleden
makefile first commit 1 jaar geleden
phpunit.xml.dist first commit 1 jaar geleden
run.sh first commit 1 jaar geleden
sample.settings.php first commit 1 jaar geleden

README.md

Composer template for Drupal projects

Code Koalas Edition

How to use

  1. composer create-project codekoalas/koality-drupal:8.x-dev some-dir --stability dev --no-interaction
  2. fin up
  3. cp sample.settings.php docroot/sites/default/settings.php
  4. Go to your new local site.

Previous Readme

Since this is a fork the previous README can be viewed back on the main project: https://github.com/drupal-composer/drupal-project