test Drupal site working on Koality Theme Builder
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

30 satır
376 B

 1. #!/bin/bash
 2. # set up ssmtp
 3. if [[ $SESmailhub ]]; then
 4. cat << EOF > /etc/ssmtp/ssmtp.conf
 5. debug=yes
 6. mailhub=$SESmailhub
 7. Hostname=$HOSTNAME
 8. FromLineOverride=yes
 9. UseSTARTTLS=yes
 10. EOF
 11. fi
 12. if [[ $SESAuthUser ]]; then
 13. cat << EOF >> /etc/ssmtp/ssmtp.conf
 14. $SESAuthUser
 15. EOF
 16. fi
 17. if [[ $SESAuthPass ]]; then
 18. cat << EOF >> /etc/ssmtp/ssmtp.conf
 19. $SESAuthPass
 20. EOF
 21. fi
 22. apache2-foreground